• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Phone : + 90462 335 5050

Tapu Bilgileri

TAPU BİLGİLERİ

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir. 

Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Tapu tescil nakil ve bu müdürlük tarafından arşivlenir.Tapu belgesinin alt kısmında bir damga olması gerekir. Genelde konut sahibinin resmi eklidir ve sağ üst köşede mühür bulunmaktadır ama bu zorunlu değildir. Birden fazla kişi aynı konuta sahip olabilir. Bu durumda kendi hisseleri bir başka bölümde gösterilir. Hisseler ana arazi oranı açısından gösteilmektedir.

Bu süreç ise Fengo Emlak ekibinin deneyimli personelleri tarafından takip edilir.

TAPU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Satıcı                                                                                        Alıcı
1 Fotoğraf                                                                                     2 Fotoğraf
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi                                                  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
TC kimlik numarası
Tapu fotokopisi
Belediyeden alınan beyan değeri
Deprem sigortası fotokopisi (ferdi iskanı alınmış konut için)

Tapu müdürlüklerine hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve yukarıda yazılı gerekli belgelerle birlikte) başvuru yapmanız, işlemleri süratle sonuçlandırır. Trabzon Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden buradan online randevu alınız. Başvurularda izlenecek yöntem ve işlemler şunlardır;

•Tapu Sicil Müdürlüklerine mutlaka kendiniz veya yasal yolla (vekaletname ile) tam yetkili kıldığınız vekiliniz aracılığı ile başvuruda bulununuz.

•Yürürlükteki mevzuat gereği tapu işlemlerinde kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaporttan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.

•İşlemin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, şayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercümanla birlikte başvurunuz.

•Tapu işlemlerinde kullanılacak vekaletnamelerin gerekli şekilde noterde düzenlenmiş ve fotoğraflı olması zorunludur.

•Tapu sicil müdürlüklerinde imzalayacağınız evrakları mutlaka okuyunuz. Bir konuda tereddüde düşmüş iseniz, evrakı; görevli memur veya müdür ile görüşerek tereddüdünüzün giderilmesi akabinde imzalayınız.

•İşlemin  tarafı Türk Ticaret Kanununa tabi bir şirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, işlem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) başvuruda bulunmalısınız.

•Tüm işlemlerde işlemin taraflarının T.C. kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.

•Taşınmaz malın mülkiyetinin sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin bir, devir alanın iki adet 6x4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, işlem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikte ki fotoğrafını ibraz ediniz.

•Taşınmazın cinsi mesken ise veya cinsi işyeri olmakla birlikte üzerinde mesken nitelikli bağımsız bölümler bulunuyorsa zorunlu deprem sigortasına (DASK) ait poliçeyi ibraz etmelisiniz.

Başvuru ardından işlem evrakları incelenip imzaya hazır hale gelince, müdürlükten size cep telefonu mesajı gelecektir. Bu mesajda "tapu harçlarını ödedikten sonra şu saatte imzaya geliniz" yazılır. Tapu harcını buradan sorgulayıp, bir çıktı alarak bankaya gitmeden ödeme miktarını öğrenmekte fayda vardır. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından herhangi birinde harçlarınızı yatırıp belirtilen saatte tapu sicil müdürlüğünde ödeme makbuzlarınız ve nüfus cüzdanınızla hazır bulunuz.

EMLAK ALIMINDA OLUŞAN MASRAFLAR - TAPU MASRAFLARI

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Türkiye’de Gayrimenkul devrinden Noter değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memuru sorumludur. Devir işlemi esnasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde alıcının ve satıcının da bulunması yasal bir gerekliliktir. İstenirse bu gereklilik bir vekaletname ile 3. şahıslara devir edilebilir. Devir işlemi sonunda Tapu belgenizi teslim alırsınız.

Tapu Devir Vergisi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne beyan edilen değerin %0,4’ü (binde 4'ü) vergi olarak ödenir. Pazarlık sonucu oluşan bir antlaşma yoksa, kanunun belirttiği şekilde vergi dağılımı şöyledir. %0,2 alıcı öder ve % 1,65 +145 TL döner sermaye harcını satıcı öder). Bu meblağ bir devlet bankasına yatırılır. Bunun için gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeden "asgari beyan değeri" alınır. Belediye beyan değerinden düşük satış bedeli gösterilemez. Aksi taktirde sonradan vergi cezası alırsınız.

Tapu İşlem Masrafı 2016

Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne döner sermaye harcı ödenir.

1. Tapu harcı

Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 20 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Ancak bu bedeli alıcı ve satıcı ayrı ayrı ödüyor. Buna göre toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor. Örnek: Taşınmaz malın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünelim. Buna göre alıcı 6 bin TL, satıcı 6 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin TL harç ödemesi yapılıyor.

2. Tapu döner sermaye

Tapu harcının yanı sıra, tapu döner sermaye bedeli de ödeniyor. Bu bedel 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil ediliyor.

Ferdi İskan

Sadece kat mülkiyeti olan bağımsız bölümler için gereklidir. Gayrımenkulun konumu ve boyutuna göre yaklaşık olarak 600 TL

Emlakcı Komisyonu

Yetkili emlakçılar hem alıcıdan ve hem satıcıdan sözleşme meblağının %3’ünü alırlar.

Avukat Masrafı

İstediğiniz takdirde sözleşme bedelinin %1 karşılığında (1200.-€ + %18 KDV’den düşük olmamak şartıyla) Avukat tutabilirsiniz. Avukat riskinizi en aza indirgeyebilir.

Vekaletname masrafı

Yaklaşık 45 TL

Sürekli Masraflar

Emlak Vergisi: Belediyenin belirlediği emlak değerinin %0.1 kadar her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Ev Sigortası: Bu 150 TL ile 250 TL arasında bir değer çıkacaktır. Gayrimenkulun ebadı ve niteliği önemlidir. Sigortalar sayfamızdan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Gayrimenkul Yönetimi: Homes Kemer, ve Belek bölgeleri için Gayrimenkul yönetim paketi sunuyor. İsteğe bağlı olarak. 650 TL/yıl

Elektrik Aboneliği

Elektrik saati yaklaşık 200 TL (bir defalık ödenen depozito).
Bağlı olan elektrik saatinin aboneliğini değiştirmek yaklaşık 80 TL.
Elektrik kullanımı KW/h başına yaklaşık 20 kuruş

Su Aboneliği

Su sayacı yaklaşık 280 TL (bir defalık ödenen depozito).
Bağlı olan su sayacının aboneliğini değiştirmek yaklaşık 80 TL.
Su sarfiyatı bedeli 1 m3 başına 15 kuruş

Telefon Aboneliği

Telefon aboneliği aylık yaklaşık 15 TL.
Konuşma ücreti dakikası yaklaşık 60 kuruş.

VEKALETNAME BİLGİLERİ

Vekaletname verirken düşünmeniz gerekenler

Sizin adınıza Erzurum Garnizon Komutanlığı'na başvuruyu yapabilmek, belediyeler ve resmi kurumlardan tapu devri için gerekli harita ve belgelerin temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde işlemlerinizi takip etmek, tapunuzu sizin adınıza almak ve sonunda elektrik, su ve telefon aboneliklerizi tamamlayabilmek için bu size sağlanacak büyük bir kolaylıktır. Bir vekaletname için sizin de bizzat noterde bulunmanız gereklidir. Bu işlem yaklaşık olarak 2 saat sürecektir ve personellerimizden biri size refakat edecektir.

Vekaletname Avantajları

Bu vekaletname sizi 3-4 aylık bir sürede (Türk vatandaşı değilseniz!) kısa aralıklarla alım işlemi için Türkiye’ye gelip gitmekten kurtarır. Tapu veya notere başvurabilmek için Türkiye'yi ve Türkçe'yi bilmeniz gerekmektedir. Bilmiyorsanız eğer yanınızda bir tercüman olması gerekmektedir. Tercüman ücreti 260 TL'dir. Firma yetkilisi tapu işlemi hizmetini ücretsiz vermektedir. Siz veya gerekli belgeler olmadan sizin adınıza hiç bir işlem yapılamaz. Türk vatandaşı olan kişilerin vekalet vermesine gerek yoktur. Çünkü yukarıda yazılı işlemlerin hiçbirinin yapılmasına ve 3 ay beklenmesine gerek kalmadan tapu devri hemen yapılır.

Vekaletname verirken şu gerçekleri sizlere hatırlatmak istiyoruz

Profesyonel emlakçılar veya avukat için "vekaletname" vermeden önce ne yaptıklarını bilmiyorsanız eğer vekaletnameyi vermenizi tavsiye etmiyoruz. Sadece gerekli olan yetkileri veriniz. Örneğin konut satın alımı. Gerekirse ayrıca ''su ve elektrik'' vekaletini de verebilirsiniz. Vekaletinizi ve tüm haklarınızı herkese vermeyiniz. Vekalet verdiğiniz kişi kötü amaçlı olabilir ve size zarar verebilir. Avukata vekalet vermek; Avukatınız sizin adınıza hareket edebilir. Tapu üzerinde isim ve resim olacak. Noterde yeminli bir tercüman bulunmaktadır. Bu tercümanlar sadece gerçeği çevireceklerine dair notere söz vermişlerdir. Kendiniz çevirmen getiremiyorsunuz.

 

Fengo Emlak olarak...

Satışa sunduğumuz tüm gayrimenkuller sorunsuz olarak size sunulmaktadır. Tüm gayrimenkuller önceden araştırılmıştır. Sitemizde bulunan tüm gayrimenkuller belli bir kaliteye haizdirler. İnşaat kalitesini beğenmediğimiz gayrimenkulleri web sitemizde yayınlamıyoruz. Sattığımız gayrimenkullerin kalitesi onlarca kez Avrupalı ve Arap müşterilerimiz tarafından onaylanmıştır.

Bize Ulaşın

Adres : Gülyalı Mah. Rize Cad. No:107  Ortahisar   Trabzon - Türkiye 
Email : info@fengoemlak.com 
Telefon : +90 462 335 50 50 
Fax : +90 462 334 61 35

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…